Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 18 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els criteris per a concedir el Premi Justícia 2018 (Tram. 355-00049/12)

  Comissió de Justícia

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la gestió dels serveis penitenciaris amb relació al cas d'Oriol Pujol (Tram. 355-00079/12)

  Comissió de Justícia

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre les ingerències dels responsables del Departament en el personal al servei de l'Administració de justícia (Tram. 355-00050/12)

  Comissió de Justícia

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els atacs i assetjaments als jutjats (Tram. 355-00054/12)

  Comissió de Justícia

  Sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació dels equipaments judicials (Tram. 355-00081/12)

  Ester Capella i Farré, Consellera del Departament de Justícia

  Sessió informativa.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tracte de favor en el règim de visites d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris (Tram. 311-00589/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 160, 72)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre màxim de visites autoritzades que poden rebre els interns a centres penitenciaris (Tram. 311-00590/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 160, 72)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la condició d'autoritat a l'hora de fer una visita als centres penitenciaris de Catalunya d'acord amb la normativa vigent (Tram. 311-00591/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 160, 73)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes del despreniment d'una part dels sostres dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat) (Tram. 311-00943/12)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 295, 81)