Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 4 de juliol de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 200-00001/12)

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 118, 5; esmenes presentades: BOPC, 353, 7)

 • 2

  Proposta d'audiència en ponència de la directora general del Patrimoni Cultural amb relació a la Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 352-00520/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta.

 • 3

  Control del compliment de la Resolució 116/XII, sobre la retirada d'un monument franquista de Montserrat (Tram. 290-00098/12)

  Control de compliment

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris (Tram. 356-00440/12)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la gestió dels serveis penitenciaris amb relació al cas d'Oriol Pujol (Tram. 354-00121/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la petició al Tribunal Suprem perquè Joaquim Forn no torni al centre penitenciari de Soto del Real (Tram. 354-00131/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la immatriculació dels béns immobles de l'Església catòlica (Tram. 250-00440/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 194, 20; esmenes: BOPC, 223, 16)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la condemna de l'assenyalament de jutges, fiscals, agents de la policia judicial i altres servidors de la justícia (Tram. 250-00475/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 37)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la condemna de l'assenyalament de jutges, fiscals i altres servidors de la justícia i agents de la policia judicial (Tram. 250-00490/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 54)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de formació per als funcionaris interins de l'Administració de justícia (Tram. 250-00554/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 106; esmenes: BOPC, 263, 43)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball i seguretat dels operadors jurídics a l'edifici dels jutjats de Sabadell (Tram. 250-00599/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 59; esmenes: BOPC, 293, 19)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del Pacte federal de Tortosa (Tram. 250-00625/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 249, 75)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'un concurs públic per a nomenar el director del Memorial Democràtic (Tram. 250-00631/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 249, 83)

 • 14

  Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució judicial i als funcionaris dels jutjats (Tram. 250-00653/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 255, 48)

 • 15

  Proposta de resolució sobre els atacs contra les seus d'òrgans judicials i fiscals (Tram. 250-00688/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 267, 25; esmenes: BOPC, 302, 15)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'actualització de les retribucions dels advocats del torn d'ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes (Tram. 250-00695/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 267, 33; esmenes: BOPC, 302, 16)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada d'una veïna de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00763/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 29)

 • 18

  Proposta de resolució de creació d'un grup de treball sobre l'eutanàsia i el suïcidi assistit (Tram. 251-00004/12)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari Republicà; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.