Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 28 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el fiscal superior de Catalunya per a presentar la Memòria de la Fiscalia corresponent al 2017 (Tram. 359-00012/12)

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els atacs i assetjaments als jutjats (Tram. 354-00087/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller d'Interior sobre els atacs i assetjaments als jutjats (Tram. 354-00088/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Rosa Maria Mateo Botella, gerent territorial de Barcelona Comarques del Departament de Justícia, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de les instal·lacions dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat) (Tram. 356-00327/12)

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Irídia - Centre per a la Defensa dels Drets Humans davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les morts que es produeixen en règim d'aïllament penitenciari (Tram. 356-00345/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'impuls de l'entrada en funcionament dels jutjats 9 i 10 de Sabadell (Tram. 250-00373/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 166, 10; esmenes: BOPC, 199, 6)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la inversió pendent del Fòrum Judicial de Tarragona (Tram. 250-00402/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 25; esmenes: BOPC, 223, 15)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona (Tram. 250-00533/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 33; esmenes: BOPC, 263, 41)