Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 31 de gener de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els criteris per a concedir el Premi Justícia 2018 (Tram. 354-00075/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre les ingerències dels responsables del Departament en el personal al servei de l'Administració de justícia (Tram. 354-00078/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Son Nuestros Hijos davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels menors i les famílies per gestació subrogada (Tram. 356-00226/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Javier Hernández García, president de l'Audiència Provincial de Tarragona, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de les seus judicials de Tarragona (Tram. 356-00286/12)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la dimissió del director del Centre Penitenciari Brians 1 (Tram. 355-00047/12)

  Ester Capella i Farré, Consellera del Departament de Justícia

  Sessió informativa.