Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 29 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial

  • 1.1

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00068/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la delegació territorial a Catalunya de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00069/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00070/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00071/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00072/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00073/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audiència en comissió d'Enric Botí, membre de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00074/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audiència en comissió de Meritxell Caralt, membre del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitats, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00075/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audiència en comissió de Chantal Moll de Alba Lacuve, professora de dret civil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00076/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audiència en comissió de Sergio Llebaría Samper, catedràtic de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00077/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00086/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00087/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audiència en comissió de Xavier Grau Sabaté, delegat territorial a Catalunya de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00088/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audiència en comissió d'Antonio Martínez Álvarez, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00089/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00090/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00091/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00092/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Persones Sordes a Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00093/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00094/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 352-00095/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 200-00001/12)

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 118, 5)

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2017 (Tram. 359-00010/12)

  Sessió informativa.