Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 18 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Comissió de Justícia per a informar sobre els problemes sorgits amb algunes immatriculacions de béns públics i privats de l'Església (Tram. 357-00103/12)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Plataforma de Defensa del Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la seva experiència en la resolució de problemes per immatriculacions de béns públics i privats de l'Església (Tram. 357-00104/12)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona (Tram. 250-00155/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 8; esmenes: BOPC, 121, 41)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la implantació d'un servei comú de notificacions i embargaments als jutjats de Tarragona (Tram. 250-00160/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 15; esmenes: BOPC, 121, 42)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la presència equilibrada de dones i homes en la Comissió de Codificació de Catalunya (Tram. 250-00171/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 56; esmenes: BOPC, 121, 43)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la situació penitenciària de les persones empresonades per la seva activitat política (Tram. 250-00213/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 28; esmenes: BOPC, 157, 5)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la retirada d'un monument franquista de Montserrat (Tram. 250-00292/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 90; esmenes: BOPC, 157, 14)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'impuls de la renovació del sistema de refrigeració dels jutjats de Sabadell (Tram. 250-00307/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 136, 75; esmenes: BOPC, 170, 15)