Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 27 de setembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris (Tram. 356-00122/12)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris (Tram. 356-00186/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament de Justícia (Tram. 250-00036/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 24; esmenes: BOPC, 121, 28)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'impuls de l'Observatori Català de la Justícia (Tram. 250-00082/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 18; esmenes: BOPC, 121, 32)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors als jutjats (Tram. 250-00118/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 22; esmenes: BOPC, 121, 35)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la implantació de les unitats de valoració forense integral (Tram. 250-00142/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 7; esmenes: BOPC, 121, 38)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la no extradició d'Hervé Falciani a Suïssa (Tram. 250-00143/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 8; esmenes: BOPC, 121, 39)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre el tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris (Tram. 354-00025/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els problemes sorgits amb algunes immatriculacions de béns públics i privats de l'Església (Tram. 356-00194/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma de Defensa del Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la seva experiència en la resolució de problemes per immatriculacions de béns públics i privats de l'Església (Tram. 356-00195/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació dels serveis penitenciaris (Tram. 357-00089/12)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença acordada.