Comissió de Justícia

Dia:
Dimecres, 11 de juliol de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00008/12)

  Ester Capella i Farré, Consellera del Departament de Justícia

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de Justícia perquè presenti la proposta de model de casa dels infants Barnahus, d'atenció especialitzada integral en abusos sexuals a la infància (Tram. 356-00063/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.