Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 6 de juliol de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de director de Tractament del Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona (Tram. 357-00516/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de subdirector d'Interior i del lloc de subdirector de Tractament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Tram. 357-00517/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el cessament de vuitanta-nou interins de l'àmbit penitenciari en data del 31 de maig de 2017 (Tram. 357-00518/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris (Tram. 250-00881/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 345, 37)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics (Tram. 250-00883/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 345, 39)

 • 6

  Informe del Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat (Tram. 266-00002/11)

  Grup de Treball sobre el Règim d'Aïllament dels Departaments Especials de Règim Tancat

  Tramitació de l'informe del grup de treball.