Comissió de Justícia

Dia:
Dimecres, 7 de juny de 2017
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi

    • 1.1

      Proposta d'audiència en comissió d'Isabel Alonso Dávila, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01456/11)

      Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Àngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.2

      Proposta d'audiència en comissió de Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01457/11)

      Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Àngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.3

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01458/11)

      Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Àngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.4

      Proposta d'audiència en comissió de Marcos Ariel Hourmann, doctor en medicina, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01459/11)

      Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Àngels Martínez Castells, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.5

      Proposta d'audiència en comissió d'Isabel Alonso, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01460/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.6

      Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Busquets Surribas, vocal de la Comissió Deontològica del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01461/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.7

      Proposta d'audiència en comissió de Dolors Molina Pérez, treballadora social del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport de Santa Coloma de Gramenet, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01462/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.8

      Proposta d'audiència en comissió de Núria Terribas i Sala, jurista especialista en bioètica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01463/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.9

      Proposta d'audiència en comissió de Victòria Camps Cervera, catedràtica de filosofia moral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01464/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.10

      Proposta d'audiència en comissió de Josep M. Busquets, secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01465/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.11

      Proposta d'audiència en comissió de Xavier Busquet, metge pal·liativista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01466/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.12

      Proposta d'audiència en comissió de María Casado González, catedràtica de filosofia i dret i membre de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01467/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.13

      Proposta d'audiència en comissió de José María Mena Álvarez, ex-fiscal superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01468/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.14

      Proposta d'audiència en comissió d'Alba Brugués, en representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01469/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.15

      Proposta d'audiència en comissió de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, cap del Servei de Cures Pal·liatives i membre de la Universitat de Vic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01470/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.16

      Proposta d'audiència en comissió d'Olga Tubau, jurista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01471/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.17

      Proposta d'audiència en comissió de Felipe Solsona Duran, membre del Comitè d'Ètica del Parc de Salut Mar, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01472/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.18

      Proposta d'audiència en comissió de Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01473/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.19

      Proposta d'audiència en comissió de Milagros Pérez Oliva, periodista i sotsdirectora del diari "El País", amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01474/11)

      Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.20

      Proposta d'audiència en comissió de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, director de la càtedra de Cures Pal·liatives de la Universitat de Vic i membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01475/11)

      Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.21

      Proposta d'audiència en comissió de Cristina Monforte Royo, vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i membre de la Càtedra Wecare - Atenció al Final de la Vida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01476/11)

      Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.22

      Proposta d'audiència en comissió de Manuel Sánchez Pérez, coordinador de l'Àrea Sociosanitària i de la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica de l'Hospital Sagrat Cor de Martorell i professor associat de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01477/11)

      Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.23

      Proposta d'audiència en comissió de Margarita Bofarull Buñuel, presidenta de l'Institut Borja de Bioètica, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01478/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.24

      Proposta d'audiència en comissió de Marc Antoni Broggi i Trias, president del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01479/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.25

      Proposta d'audiència en comissió de Josep M. Busquets i Font, secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya i president de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01480/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.26

      Proposta d'audiència en comissió de Margarita Boladeras i Cucurella, especialista en filosofia moral i membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01481/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.27

      Proposta d'audiència en comissió de Josep Terés Quiles, president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01482/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.28

      Proposta d'audiència en comissió de Mercedes Martínez Pérez, advocada de l'Assessoria Jurídica del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01483/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.29

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01484/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.30

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01485/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.31

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01486/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.32

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01487/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.33

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01488/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.34

      Proposta d'audiència en comissió de Xavier Gómez i Batiste-Alentorn, director de l'Observatori Qualy, centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut per a programes públics de cures pal·liatives, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01489/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.35

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01490/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.36

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Coordinadora d'Acompanyament al Dol amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01491/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.37

      Proposta d'audiència en comissió de Christian Antonio Villavicencio Chávez, expert en medicina pal·liativa de l'Institut Català d'Oncologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01492/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.38

      Proposta d'audiència en comissió de Victòria Camps i Cervera, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01493/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.39

      Proposta d'audiència en comissió de María Casado González, directora del centre d'investigació de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01494/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.40

      Proposta d'audiència en comissió d'Esther Giménez-Salinas i Colomer, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01495/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.41

      Proposta d'audiència en comissió de Josep Ramos Montes, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i vicepresident del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01496/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.42

      Proposta d'audiència en comissió de Begoña Román i Maestre, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01497/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.43

      Proposta d'audiència en comissió de Montserrat Busquets i Surribas, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01498/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.44

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'associació de voluntaris de l'Hospital de Sant Joan de Déu amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01499/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.45

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'equip del Programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES) dels centres d'atenció primària de Nou Barris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01500/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.46

      Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital de la Vall d'Hebron amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01501/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.47

      Proposta d'audiència en comissió de Josep Arimany Manso, vocal de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Metges Forenses i president de la Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01502/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.48

      Proposta d'audiència en comissió de Xavier Morlans Molina, sacerdot de la diòcesi de Barcelona i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi (Tram. 352-01503/11)

      Grup Parlamentari de Junts pel Sí

      Debat i votació de la proposta.

    • 1.49

      Composició de la Comissió de Justícia (Tram. 410-00010/11)

      Junta de Portaveus

      Designació del President de la Comissió.

    • 1.50

      Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de director de Tractament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Tram. 356-00681/11)

      Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

    • 1.51

      Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la convocatòria de provisió per lliure designació del lloc de subdirector de Tractament del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Tram. 356-00682/11)

      Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

    • 1.52

      Sol·licitud de compareixença del secretari general de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el cessament de vuitanta-nou interins de l'àmbit penitenciari en data del 31 de maig de 2017 (Tram. 356-00683/11)

      Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

      Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.