Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 25 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants del Servei d'Orientació Jurídica del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l'amotinament, i la negativa a l'entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats (Tram. 357-00341/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 2

  Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00024/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 352, 11; esmenes presentades: BOPC, 404, 17; informe: BOPC, 413, 7)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les instal·lacions de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00846/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 40; esmenes: BOPC, 376, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 250-00868/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Carles Prats i Cot, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 345, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres penitenciaris de Lleida (Tram. 250-00874/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 345, 30; esmenes: BOPC, 402, 55)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la coordinació de l'Administració de justícia per a detectar casos d'emergència social (Tram. 250-00878/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 345, 34; esmenes: BOPC, 402, 56)