Comissió de Justícia

Dia:
Dimecres, 5 d'abril de 2017
Hora:
13:15h. En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta d'audiència en comissió de Joan Carles Ollé i Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01417/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 2

  Proposta d'audiència en comissió d'Alberto Ruda González, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01418/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 3

  Proposta d'audiència en comissió de Jordi Ribot Igualada, catedràtic de dret civil de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01419/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 4

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Dones Juristes amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01420/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la proposta.

 • 5

  Proposta d'audiència en comissió de Daniel Vázquez Albert, professor titular de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01421/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 6

  Proposta d'audiència en comissió Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la propietat i professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01422/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Proposta d'audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01423/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 8

  Proposta d'audiència en comissió de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01424/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de StubHub amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01425/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 10

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'eBay amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01426/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 11

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01427/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 12

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Unió de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01428/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 13

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya - Facua amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01429/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 14

  Proposta d'audiència en comissió de Víctor Domingo, en representació de l'Associació d'Internautes, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01430/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 15

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Professional Espanyola de Privacitat amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01431/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 16

  Proposta d'audiència en comissió d'Eduard Blasi, advocat, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01432/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 17

  Proposta d'audiència en comissió de José Luis Piñar Mañas, titular de la Càtedra Google de Privacitat, Societat i Innovació, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01433/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 18

  Proposta d'audiència en comissió de Pablo Fernández Burgueño, advocat, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01434/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 19

  Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Airbnb amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01435/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta.

 • 20

  Proposta d'audiència en comissió de Genís Roca Verard, soci president de Roca Salvatella i expert en presència en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01441/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 21

  Proposta d'audiència en comissió d'Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret administratiu i expert en entorns digitals, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01442/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 22

  Proposta d'audiència en comissió de Joan Carles Ollé Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01443/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la proposta.

 • 23

  Proposta d'audiència en ponència de Joan Carles Ollé Favaró, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 352-01452/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta.