Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 30 de març de 2017
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00024/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència i debat i votació, si escau, de les sol·licituds de compareixença

  (Text presentat: BOPC, 352, 11)

 • 2

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 357-00378/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Central Sindical Independent i de Funcionaris davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 357-00380/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 357-00383/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la violència als centres penitenciaris (Tram. 357-00385/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.