Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 27 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2015 (Tram. 359-00010/11)

  Sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el Protocol d'Istanbul (Tram. 250-00452/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 133, 47)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia perquè informi sobre els incidents als centres penitenciaris (Tram. 354-00090/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia perquè informi sobre la gestió del personal al servei de l'Administració de justícia (Tram. 354-00091/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els incidents als centres penitenciaris (Tram. 356-00316/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les agressions a funcionaris als centres penitenciaris (Tram. 356-00346/11)

  Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Francesc López, coordinador de l'Agrupació dels Cossos d'Administració d'Institucions Penitenciàries, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les agressions a funcionaris als centres penitenciaris (Tram. 356-00347/11)

  Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Ardanaz, coordinador de l'Agrupació del Personal Penitenciari de Comissions Obreres de Catalunya, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les agressions a funcionaris als centres penitenciaris (Tram. 356-00348/11)

  Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de José Luis Escudero, responsable de CSIF - Institucions Penitenciàries de Catalunya, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les agressions a funcionaris als centres penitenciaris (Tram. 356-00349/11)

  Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

Nota: La compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se substanciarà a les 10.30 h.