Comissió de Justícia

Dia:
Divendres, 30 de setembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'extensió de les funcions dels intèrprets judicials a les declaracions de detinguts (Tram. 250-00323/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 20; esmenes: BOPC, 143, 13)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la seu judicial de Tortosa (Tram. 250-00443/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 38; esmenes: BOPC, 170, 3)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació del Registre de parelles de fet (Tram. 250-00444/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 38; esmenes: BOPC, 170, 3)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el Protocol d'Istanbul (Tram. 250-00452/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 133, 47)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'un protocol per a la pràctica d'analítiques als interns dels centres penitenciaris (Tram. 250-00472/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 146, 61; esmenes: BOPC, 199, 5)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació SOS Bebés Robados davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les seves activitats (Tram. 356-00201/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Barcelona davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les activitats de la Fiscalia amb relació als casos de nadons robats (Tram. 356-00202/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de les entitats impulsores de la iniciativa "Fronteres i drets" davant la Comissió de Justícia per a exposar el contingut i les propostes d'aquesta iniciativa (Tram. 357-00197/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 9

  Proposta de creació d'un grup de treball sobre el règim d'aïllament dels departaments especials de règim tancat (Tram. 251-00003/11)

  Jordi Orobitg i Solé, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Justícia; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Justícia; Joan Giner Miguélez, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Justícia; Esperanza García González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Justícia; Benet Salellas i Vilar, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Justícia

  Debat i votació.