Comissió de Justícia

Dia:
Dilluns, 25 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre la convocatòria d'oposicions a l'Administració de justícia de Catalunya el 2016 (Tram. 355-00027/11)

  Comissió de Justícia

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió de Justícia per a presentar les conclusions de l'informe "L'aïllament penitenciari a Catalunya des d'una mirada de defensa dels drets humans" (Tram. 357-00114/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la iniciativa "Fronteres i drets, col·lectius de juristes des de Barcelona pels drets de les persones migrants", davant la Comissió de Justícia perquè exposi el contingut i les propostes d'aquesta iniciativa (Tram. 356-00280/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.