Comissió de Justícia

Dia:
Dimarts, 28 de juny de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-00100/11)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-00102/11)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.