Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 23 de juny de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les línies d'actuació de la Direcció General (Tram. 357-00115/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver donat suport a la Resolució 1/XI (Tram. 250-00364/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 45; esmenes: BOPC, 154, 12)

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Justícia per a exposar les seves demandes relatives a la despenalització de l'eutanàsia i el suïcidi assistit (Tram. 357-00113/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.