Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 28 d'abril de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els funcionaris del cos comú processal (Tram. 250-00160/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 66, 57)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un protocol per a fer front a les agressions a funcionaris de centres penitenciaris (Tram. 250-00178/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 72, 53)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre la convocatòria d'oposicions a l'Administració de justícia de Catalunya el 2016 (Tram. 354-00052/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre el rebuig de l'oferta d'ocupació pública en l'Administració de justícia que oferia el Govern de l'Estat (Tram. 354-00057/11)

  Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris perquè informi sobre les línies d'actuació en matèria de política penitenciària (Tram. 356-00109/11)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.