Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 31 de març de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la situació laboral del personal de formació professional per a l'ocupació adscrit al Departament de Justícia (Tram. 250-00032/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jesús Galiano Gutierrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 16, 29)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la Mesa General de Negociació del Personal al Servei de l'Administració de Justícia (Tram. 250-00088/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jesús Galiano Gutierrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 44, 48)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de la resolució sobre la incapacitat temporal al personal de l'Administració de justícia (Tram. 250-00089/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 44, 49)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el pagament avançat de despeses que fan els funcionaris de l'Administració de justícia (Tram. 250-00090/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 50; esmenes: BOPC, 76, 4)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Modernització de l'Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè expliqui el desplegament del sistema informàtic e-justícia.cat (Tram. 356-00056/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi dels aldarulls i les agressions que han tingut lloc en centres penitenciaris el 2015 i el 2016 (Tram. 356-00062/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les deficiències del Centre Penitenciari Mas d'Enric, del Catllar (Tram. 356-00069/11)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.