Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 12 de juliol de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la decisió de no finançar els programes de rehabilitació de reclusos i d'atenció a persones immerses en processos judicials de les entitats que col·laboren amb el Departament de Justícia (Tram. 354-00223/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la implantació de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administració de justícia (Tram. 354-00224/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre l'afectació de la implantació del projecte Eurovegas en l'aplicació de la legislació vigent i sobre la viabilitat de crear un àmbit de derogació singular o aplicació limitada de normes jurídiques (Tram. 354-00243/09)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l'Acord 2006-2009 de les condicions de treball del personal penitenciari (Tram. 356-00638/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la secció sindical específica del personal penitenciari de la Intersindical Alternativa de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l'Acord 2006-2009 de les condicions de treball del personal penitenciari (Tram. 356-00639/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l'Acord 2006-2009 de les condicions de treball del personal penitenciari (Tram. 356-00640/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Serveis a la Ciutadania de la Confederació Sindical de Comissions Obreres davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l'Acord 2006-2009 de les condicions de treball del personal penitenciari (Tram. 356-00641/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les aportacions que els titulats en criminologia poden fer a la societat (Tram. 356-00654/09)

  Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les apropiacions indegudes de menors i sobre les víctimes d'adopcions irregulars (Tram. 356-00656/09)

  Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució de disconformitat amb l'aplicació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica (Tram. 250-01083/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 39; esmenes: BOPC, 343, 49)

 • 11

  Proposta de resolució de rebuig a la mesura de no convocar oposicions a jutges i fiscals i sobre la cobertura de les vacants (Tram. 250-01164/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 315, 55; esmenes: BOPC, 343, 52)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la proposta d'agrupació dels partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera (Tram. 250-01173/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 318, 35; esmenes: BOPC, 343, 55)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la proposta d'agrupació dels partits judicials de Berga i Manresa (Tram. 250-01174/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 318, 36; esmenes: BOPC, 343, 55)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la modificació de les demarcacions i els partits judicials proposada pel Consell General del Poder Judicial (Tram. 250-01215/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 42; esmenes: BOPC, 343, 61)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Santa Coloma de Farners amb el de Girona i sobre la finalització del projecte del nou edifici judicial de Santa Coloma de Farners (Tram. 250-01225/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 48; esmenes: BOPC, 343, 63)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Ripoll amb el de Vic (Tram. 250-01226/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 49; esmenes: BOPC, 343, 64)

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial d'Igualada amb el de Manresa (Tram. 250-01227/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 50; esmenes: BOPC, 343, 65)

 • 18

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Vilafranca del Penedès amb el de Vilanova i la Geltrú (Tram. 250-01228/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 50; esmenes: BOPC, 343, 66)

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Sant Feliu de Guíxols amb el de la Bisbal d'Empordà (Tram. 250-01229/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 51; esmenes: BOPC, 343, 66)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Falset amb el de Reus (Tram. 250-01230/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 51; esmenes: BOPC, 343, 67)

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial d'Esplugues de Llobregat amb el de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-01231/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 52; esmenes: BOPC, 343, 68)

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Cornellà de Llobregat amb el de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-01232/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 52; esmenes: BOPC, 343, 68)

 • 23

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Sant Boi de Llobregat amb el de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-01233/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 53; esmenes: BOPC, 343, 69)

 • 24

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Mollet del Vallès amb el de Granollers i sobre la finalització del nou edifici judicial de Mollet del Vallès (Tram. 250-01234/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Tura i Camafreita, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 54; esmenes: BOPC, 343, 70)

 • 25

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial del Prat de Llobregat amb el de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-01235/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 54; esmenes: BOPC, 343, 71)

 • 26

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Gandesa amb el de Tortosa (Tram. 250-01236/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 55; esmenes: BOPC, 343, 71)

 • 27

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la proposta d'agrupar el partit judicial de Valls amb el de Reus (Tram. 250-01237/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 55; esmenes: BOPC, 343, 72)

 • 28

  Proposta de resolució sobre el tancament del Centre Educatiu Montilivi (Tram. 250-01240/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 57; esmenes: BOPC, 343, 73)

 • 29

  Proposta de resolució sobre el tancament del Centre Educatiu Els Til·lers (Tram. 250-01243/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Violant Mascaró i López, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 59; esmenes: BOPC, 343, 74)

 • 30

  Proposta de resolució sobre el manteniment del model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de treball del centre educatiu de justícia juvenil Montilivi, de Girona (Tram. 250-01254/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 34; esmenes: BOPC, 347, 30)

 • 31

  Proposta de resolució sobre el manteniment del model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de treball del centre educatiu de justícia juvenil i de la unitat terapèutica d'Els Til·lers, de Mollet del Vallès (Tram. 250-01255/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Tura i Camafreita, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 34; esmenes: BOPC, 347, 31)

 • 32

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels programes de reinserció i rehabilitació (Tram. 250-01256/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 35; esmenes: BOPC, 347, 31)

 • 33

  Proposta de resolució sobre l'oposició a l'enduriment del Codi penal i a la qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica (Tram. 250-01269/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 43; esmenes: BOPC, 347, 33)

 • 34

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de la supressió de subvencions per a programes de prevenció de la reincidència (Tram. 250-01278/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 326, 49; esmenes: BOPC, 347, 35)

 • 35

  Compareixença d'una representació d'Inter-SOS - Agrupació de Familiars de Desapareguts davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les seves activitats relacionades amb persones desaparegudes (Tram. 357-00292/09)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 36

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 270-00001/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Elaboració del dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 6, 4; informe: BOPC, 352, 10; dictamen: BOPC, 352, 18)

 • 37

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 270-00002/09)

  Joan Herrera Torres, President del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Elaboració del dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 6, 5; informe: BOPC, 352, 10; dictamen: BOPC, 352, 18)

 • 38

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 270-00004/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Elaboració del dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 37, 73; informe: BOPC, 352, 10; dictamen: BOPC, 352, 18)