Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 17 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00014/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 19, 9)

 • 2

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00238/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00239/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00240/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00242/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació Professional de la Magistratura a Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00243/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'Associació per a les Nacions Unides amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00244/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Institut de Drets Humans de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00245/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00246/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Jesús María Silva Sánchez, catedràtic de dret penal i advocat penalista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00248/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Mercedes García Arán, catedràtica de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00249/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Manuel Cachón Cadenas, catedràtic de dret processal de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00250/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença del president de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00241/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Roser Bach i Fabregó, directora de l'Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial i magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 353-00247/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.