Comissió de Justícia

Dia:
Dimecres, 14 de març de 2012
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (Tram. 259-00001/09)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 223, 31)

 • 2

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Consell pel qual s'aprova l'Estatut de la Fundació Europea (Tram. 295-00181/09)

  Elaboració del Dictamen.