Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 1 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00277/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació del patronat de la fundació Intermón Oxfam amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00282/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Josep M. Ramírez, director de l'Institut Guttmann, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00281/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de la fundació de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00271/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença d'Enrique Alcántara-García Irazoqui, advocat de l'Estat, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00278/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 30

  Compareixença d'una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00274/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 32

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00279/09)

  Substanciació.

 • 33

  Compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00275/09)

  Substanciació.

 • 34

  Compareixença d'una representació de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00272/09)

  Substanciació.

 • 35

  Compareixença d'una representació de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00276/09)

  Substanciació.

 • 36

  Compareixença d'una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00273/09)

  Substanciació.

 • 37

  Compareixença de Marc-Roger Lloveras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00280/09)

  Substanciació.

 • 38

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00269/09)

  Substanciació.

 • 39

  Proposta de resolució sobre el pagament als lletrats d'ofici i sobre les mesures per a evitar l'ús abusiu de la justícia gratuïta (Tram. 250-00700/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 40

  Compareixença d'una representació de l'Obra Social "la Caixa" amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00270/09)

  Substanciació.

 • 41

  Compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00268/09)

  Substanciació.

 • 42

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 353-00267/09)

  Substanciació.

 • 43

  Proposta de resolució sobre la cobertura de les baixes i l'ampliació temporal de la plantilla del Registre Civil de Cornellà de Llobregat (Tram. 250-00704/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.