Comissió de Justícia

Dia:
Dimarts, 26 de juliol de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'un representant de la Pimec amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00026/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'un representant de Foment del Treball Nacional amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00027/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00048/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença del president de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00023/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença de Martí Batllori i Bas, jurista, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00016/09)

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d'economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00045/09)

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'un representant de la Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00030/09)

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'Antoni Serra Ramoneda, catedràtic emèrit d'economia de l'empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00047/09)

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'Eduard Berenguer i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00046/09)

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'un representant de l'Institut d'Estudis Financers amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00028/09)

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d'organització d'empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00044/09)

  Substanciació.