Comissió de Justícia

Dia:
Dilluns, 25 de juliol de 2011
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del síndic de greuges amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00043/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00011/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00012/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'un representant de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00014/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00013/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00015/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00017/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00018/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00019/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'un representant de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00020/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'un representant de Comissions Obreres amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00021/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00050/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de Xavier Freixas i Dargallo, catedràtic d'economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00051/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença del president de l'Associació Espanyola de Banca o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00022/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, portaveu de la Plataforma en Defensa de les Caixes d'Estalvi, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00025/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'un representant de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00031/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença d'un representant del Cercle d'Economia amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00032/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença del degà del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors o de la persona en qui delegui amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00038/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00042/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00049/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença d'un representant de l'Ateneu Barcelonès amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l'àmbit hipotecari; de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual; i de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 353-00029/09)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.