Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2011
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Compareixença del secretari del Govern davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el canvi de criteri del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació al cas Palau (Tram. 357-00030/09)

    Compareixença.