Comissió de Justícia

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria corresponent al 2009 (Tram. 359-00005/09)

    Sessió informativa.