Comissió de Justícia

Dia:
Dimecres, 16 de febrer de 2011
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar el seu departament (Tram. 355-00005/09)

    Sessió informativa.