Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 8 de setembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'igualtat per al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-01052/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 479, 25; esmenes: BOPC, 529, 17)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la tasca dels jutges i els magistrats i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la violència de gènere (Tram. 250-01125/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 510, 71)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'un pla d'ajuts per a la conciliació familiar i laboral davant la crisi provocada per la Covid-19 (Tram. 250-01310/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 613, 35; esmenes: BOPC, 645, 66)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, perquè informi sobre l'assistència a les víctimes de violència masclista (Tram. 356-00504/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Aurora Martín, representant de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, davant la Comissió d'Igualtat de les persones perquè informi sobre l'atenció i el tractament a persones adultes que van patir abusos sexuals en la infantesa (Tram. 356-00630/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació On Són les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les conclusions del seu informe corresponent al quart trimestre del 2019 (Tram. 356-00684/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, representant de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Dones Diverses 8M, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre els objectius i la tasca d'aquests col·lectius (Tram. 356-00730/12)

  Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Asociación el Latido de la Mariposas davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el seu projecte del foment de la igualtat i la lluita contra la violència de gènere (Tram. 356-00734/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació de "On són les dones?", davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe ReRecomptem (Tram. 356-00735/12)

  Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de l'Aula de Teatre, i de Sandra Castro Bayona, regidora de l'Ajuntament de Lleida, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informin sobre el protocol d'actuacions en cas de conductes sexuals inadequades a l'Aula de Teatre (Tram. 356-00739/12)

  Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

Nota: (*) La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença acordada.