Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 11 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la directora general d'Igualtat davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les mesures previstes davant les agressions homòfobes del 2 i 3 de març (Tram. 357-00451/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (Tram. 250-00780/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 63; esmenes: BOPC, 347, 19)