Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 7 de maig de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Marta Corcoy Rius, tresorera de l'Associació de Dones Periodistes, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre l'estat d'homes i dones en les institucions polítiques (Tram. 357-00125/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació (Tram. 357-00360/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la representació de les dones als mitjans audiovisuals (Tram. 357-00361/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància, davant de la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'Informe Raxen Especial 2018 (Tram. 356-00393/12)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Contreras, presidenta de Drom Kotar Mestipen, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la tasca que fan per a lluitar per la igualtat i la no-discriminació de les gitanes (Tram. 356-00397/12)

  Eva Baró Ramos, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.