Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 2 d'abril de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Tina Recio, responsable d'I-vaginarium, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones, per a informar sobre el desplegament de la Llei 11/2014 pel que fa als tractaments associats a la transidentitat (Tram. 357-00126/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de la Presidència sobre les despeses previstes en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2019 amb relació a la lluita contra les violències masclistes i a les polítiques d'igualtat (Tram. 354-00098/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les agressions homòfobes a Catalunya (Tram. 356-00364/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Igualtat davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les mesures previstes davant les agressions homòfobes del 2 i 3 de març (Tram. 356-00365/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el reconeixement del poble gitano de Catalunya (Tram. 250-00583/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 62; esmenes: BOPC, 278, 13)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la violència masclista (Tram. 250-00626/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 76; esmenes: BOPC, 289, 24)