Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 5 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Encarna Bodelón, directora del Grup de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a presentar l'informe "Avaluació de la xarxa de recursos d'atenció i recuperació integral a les dones en situació de violència masclista" (Tram. 357-00121/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar les conclusions d'aquest grup de treball (Tram. 357-00124/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals (Tram. 250-00471/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 31)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació (Tram. 250-00543/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 92; esmenes: BOPC, 264, 9)