Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 6 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'ús d'un llenguatge no sexista en la tasca institucional (Tram. 250-00111/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 10; esmenes: BOPC, 123, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament de les mesures del Pacte d'estat contra la violència de gènere (Tram. 250-00140/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 4; esmenes: BOPC, 123, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 250-00158/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 12; esmenes: BOPC, 121, 41)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les persones refugiades LGBTI (Tram. 250-00271/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 118, 92; esmenes: BOPC, 151, 18)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'un pacte català contra la violència masclista (Tram. 250-00293/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 40; esmenes: BOPC, 161, 8)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe "L'estat de la LGTBIfòbia a Catalunya el 2017" (Tram. 356-00124/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, coordinadora de Creació Positiva, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe "L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya" (Tram. 356-00127/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Encarna Bodelón, directora del Grup de Recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè presenti l'informe "Avaluació de la xarxa de recursos d'atenció i recuperació integral a les dones en situació de violència masclista" (Tram. 356-00128/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Míriam Sol, en representació de la cooperativa Spora Sinergies, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe "L'avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya" (Tram. 356-00129/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Júlia Vega, en representació d'Almena Cooperativa Feminista, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe "Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista" (Tram. 356-00130/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti les conclusions d'aquest grup de treball (Tram. 356-00131/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Marta Corcoy Rius, tresorera de l'Associació de Dones Periodistes, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'estat d'homes i dones en les institucions polítiques (Tram. 356-00135/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Tina Recio, responsable d'I-vaginarium, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones, perquè informi sobre el desplegament de la Llei 11/2014 pel que fa als tractaments associats a la transidentitat (Tram. 356-00181/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de la Presidència sobre l'aplicació del Pacte d'estat contra la violència de gènere a Catalunya (Tram. 354-00027/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe "L'estat de la LGTBIfòbia a Catalunya el 2017" (Tram. 357-00119/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença acordada en el punt 6 de l'ordre del dia com a punt 15 de l'ordre del dia.