Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 5 de setembre de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe "L'estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016" (Tram. 357-00509/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de la Presidència sobre el seguiment de les polítiques d'igualtat (Tram. 354-00206/11)

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre unes declaracions relatives a l'actuació de l'Observatori contra l'Homofòbia (Tram. 354-00210/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam publicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius (Tram. 250-01021/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 413, 38; esmenes: BOPC, 446, 110)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Catalunya (Tram. 250-01037/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 419, 30; esmenes: BOPC, 457, 20)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de Solsona (Tram. 250-01053/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 432, 14; esmenes: BOPC, 470, 39)