Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 27 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la corresponsabilitat (Tram. 250-00850/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 333, 44; esmenes: BOPC, 370, 70)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víctimes del tràfic d'éssers humans (Tram. 250-00917/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 364, 20; esmenes: BOPC, 395, 24)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme "sexe" en els diccionaris normatius català i espanyol (Tram. 250-00931/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 372, 21; esmenes: BOPC, 410, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans per a l'explotació sexual (Tram. 250-00980/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 395, 39; esmenes: BOPC, 431, 33)

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de l'associació i els problemes que afronta (Tram. 357-00212/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Sergi Ferré, en representació de l'associació Grup de Suport per a Persones amb Símptomes de Dependència Emocional, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a explicar les activitats de l'associació (Tram. 357-00211/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.