Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 30 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions dels grups d'atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00659/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 256, 31)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i homes en el món laboral (Tram. 250-00671/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 262, 33; esmenes: BOPC, 304, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 5 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00724/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 173)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 10 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00729/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 178)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'un adjunt o adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de gènere (Tram. 250-00774/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 300, 60; esmenes: BOPC, 332, 57)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe "L'estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016" (Tram. 356-00606/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió de la Igualtat de les Persones perquè presenti l'estudi "Dones i homes en els governs locals catalans" (Tram. 356-00609/11)

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el balanç de les polítiques de l'ens des de l'inici del seu mandat (Tram. 356-00636/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Veïnal Victoria Kent davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació dels edificis d'habitatges del carrer de Victoria Kent, 4, de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00641/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Joan Andreu Bajet i Royo, president de la Fundació Enllaç, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les condicions de vida del col·lectiu de la gent gran LGBTI (Tram. 356-00659/11)

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre el paper i la situació de les dones en el sector cultural (Tram. 357-00319/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació i els reptes de les dones en els mitjans de comunicació (Tram. 357-00320/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença d'una representació del grup On Són les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar les actuacions amb relació a la presència i el tractament de les dones en els mitjans de comunicació (Tram. 357-00321/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.