Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 22 de novembre de 2016
Hora:
15:15h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el desplegament integral de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 250-00509/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 19; esmenes: BOPC, 202, 31)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut Mental Materna (Tram. 250-00587/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 228, 17)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Montse Vilà i Maritza Buitrago, representants de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliquin les disfuncions de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Tram. 356-00363/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Feministes per la Independència davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui els estudis i les activitats de l'associació sobre la participació de les dones en els projectes polítics (Tram. 356-00386/11)

  Natàlia Figueras i Pagès, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Anna Gabriel i Sabaté, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la direcció de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti els projectes de recerca, formació i transferència en les polítiques públiques d'igualtat (Tram. 356-00387/11)

  Natàlia Figueras i Pagès, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Gemma Lienas Massot, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Anna Gabriel i Sabaté, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de M. Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el paper i la situació de les dones en el sector cultural (Tram. 356-00388/11)

  Natàlia Figueras i Pagès, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Gemma Lienas Massot, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Anna Gabriel i Sabaté, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació i els reptes de les dones en els mitjans de comunicació (Tram. 356-00389/11)

  Natàlia Figueras i Pagès, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Marta Moreta Rovira, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Gemma Lienas Massot, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Anna Gabriel i Sabaté, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup On Són les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti les actuacions amb relació a la presència i el tractament de les dones en els mitjans de comunicació (Tram. 356-00390/11)

  Natàlia Figueras i Pagès, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Marta Moreta Rovira, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Gemma Lienas Massot, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones; Anna Gabriel i Sabaté, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Igualtat de les Persones

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Centeno, en representació de l'Oficina de Vida Independent, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'assistència sexual de les persones amb diversitat funcional (Tram. 356-00407/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 355-00026/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Sessió informativa.

 • 11

  Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de la Presidència sobre l'anunci de la creació d'un observatori de la igualtat de gènere (Tram. 355-00038/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Sessió informativa.