Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 5 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller d'Interior sobre el darrer cas de violència masclista (Tram. 354-00061/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de la Presidència sobre l'anunci de la creació d'un observatori de la igualtat de gènere (Tram. 354-00070/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Patsilí Toledo, doctora en dret públic i membre del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui les limitacions i els reptes d'aplicar a les violències sexuals la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Tram. 356-00127/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les desigualtats en les persones amb discapacitat (Tram. 356-00146/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Igualtat davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè exposi els objectius de la Direcció General (Tram. 356-00205/11)

  Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'Informe sobre la presència a Internet de continguts que inciten a la violència masclista (Tram. 356-00212/11)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 250-00391/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 75; esmenes: BOPC, 164, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 250-00447/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 133, 42)

 • 9

  Compareixença de Patsilí Toledo, doctora en dret públic i membre del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a explicar les limitacions i els reptes d'aplicar a les violències sexuals la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Tram. 357-00139/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'Informe sobre la presència a Internet de continguts que inciten a la violència masclista (Tram. 357-00142/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar les compareixences de Patsilí Toledo i d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya com a punts 7 i 8 respectivament.