Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 7 de juny de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe "Les persones immigrades en situació vulnerable" (Tram. 356-00187/11)

  Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Sindicat de Treballadores de la Llar (Sindillar) davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere (Tram. 357-00071/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'associació Les Kellys davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere (Tram. 357-00072/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'associació Mujeres Pa'lante davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere (Tram. 357-00073/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe "Les persones immigrades en situació vulnerable" (Tram. 357-00129/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença de Creu Roja a Catalunya.