Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 26 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Igualtat de les Persones (Tram. 411-00001/11)

  Junta de Portaveus

  Elecció del vicepresident o la vicepresidenta

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 354-00033/11)

  Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Treballadores de la Llar (Sindillar) davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere (Tram. 356-00091/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Les Kellys davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere (Tram. 356-00092/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Mujeres Pa'lante davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les consideracions polítiques i socials relatives a les migracions i el gènere (Tram. 356-00093/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Maria Pitarch, presidenta de l'Institut Català de les Dones, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les línies d'actuació de l'Institut (*) (Tram. 356-00098/11)

  Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l'homofòbia a Catalunya (Tram. 356-00105/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Chrysallis - Associació de Famílies de Menors Transsexuals davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l'homofòbia a Catalunya (Tram. 356-00106/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Recerca d'Estudis Lèsbics, Gais, Trans i Queer de la Universitat de Vic davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l'homofòbia a Catalunya (Tram. 356-00107/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais (Programa educatiu escolar Rainbow) davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l'homofòbia (Tram. 356-00108/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Natàlia Figueras i Pagès, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Elisabet Almeda, catedràtica del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona i directora del Grup Interuniversitari (GRC) "Copoli. Benestar, Comunitat i Control Social", i especialista en sistemes d'execució penal, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui la violència institucional que pateixen les dones empresonades per qüestió de gènere (Tram. 356-00111/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda, coordinadora d'incidència política de Creació Positiva, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui l'Informe Sombra de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones (Tram. 356-00112/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Compareixença de Teresa Maria Pitarch, presidenta de l'Institut Català de les Dones, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les línies d'actuació de l'Institut (Tram. 357-00074/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: (*) El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones com a últim punt de l'ordre del dia.