Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dijous, 26 de març de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de les Dones amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01293/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, o d'una representació d'aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01274/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació de dones del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01307/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'associació Homes Igualitaris amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01308/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació Provincial de Dones en Igualtat de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01311/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Teresa Torns i Martín, doctora en sociologia i membre del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01284/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Marina Subirats, o d'una representació de Feministes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01264/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Núria Gómez Granés, experta feminista, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01316/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Elena Sintes, doctora en sociologia i experta en educació i usos del temps, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01280/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Carme Sanmartí, doctora en història, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01287/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Teresa Freixes Sanjuán, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01314/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01289/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença de María de la Fuente Vázquez, doctora en ciència política, col·laboradora de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora de l'Observatori IQ, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01278/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de la plataforma Temps de Dones amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01317/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Jordi Ojeda, enginyer industrial i especialista en flexibilitat horària i calendari laboral, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01281/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació del Grup Set amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01282/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Maria Sanahuja, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01312/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Núria Chinchilla, professora i directora del Centre Internacional Treball i Família de l'IESE Business School, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01313/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença de Georgina Monge, experta en plans i polítiques d'igualtat, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 357-01314/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació

 • 20

  Compareixença d'Encarna Bodelón González, doctora en dret i directora del grup d'investigació Antígona, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01286/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 21

  Compareixença d'una representació de l'associació Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01309/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 22

  Compareixença de Maria Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere, o d'una representació d'aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01269/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 23

  Compareixença d'Anna Berga, presidenta de la Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, o d'una representació d'aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01268/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 24

  Compareixença de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí i experta en temes de coeducació, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01285/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 25

  Compareixença d'una representació de la Xarxa de Dones per la Salut amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01303/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 26

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01304/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 27

  Compareixença de Carolina Barber, presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, o d'una representació d'aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01276/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 28

  Compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o d'una representació d'aquesta entitat, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01271/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 29

  Compareixença d'una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01305/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 30

  Compareixença d'una representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01306/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 31

  Compareixença de Montse Pineda, de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01277/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 32

  Compareixença d'una representació de l'Àrea de Mediació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01279/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 33

  Compareixença de Joaquima Alemany Roca, presidenta de l'entitat Network of Liberal Women, amb relació a la Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 353-01315/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  .

 • 34

  Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 202-00052/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Rosa Amorós i Capdevila, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Montserrat Capdevila Tatché, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Marta Ribas Frías, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes; Isabel Vallet Sànchez, del Ponència conjunta: Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes

  .