Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 11 de març de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Programa d'intervenció integral contra la violència masclista (Tram. 355-00136/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre les actuacions davant l'increment de morts per violència masclista el 2014 (Tram. 355-00195/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el programa de mesures per a atendre els fills de les dones que pateixen violència masclista (Tram. 355-00196/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Sessió informativa.

 • 4

  Compareixença d'Alba Alfageme, coordinadora de la Unitat de Suport a l'Atenció de Víctimes, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'estudi "Els homicidis per violència masclista a Catalunya 2008-2012" (Tram. 357-01018/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.