Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 11 de febrer de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Observatori Dona, Empresa i Economia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de les dones en els consells d'administració de les empreses (Tram. 357-00661/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la promoció d'un acord social i polític per a l'eradicació de la violència masclista (Tram. 250-01261/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 32; esmenes: BOPC, 445, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la violència masclista (Tram. 250-01342/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 429, 35; esmenes: BOPC, 491, 45)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de la Presidència sobre la creació d'un grup de treball per a avaluar les propostes de racionalització dels horaris de la plataforma Ara És l'Hora (Tram. 354-00275/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre les actuacions davant l'increment de morts per violència masclista el 2014 (Tram. 354-00366/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el programa de mesures per a atendre els fills de les dones que pateixen violència masclista (Tram. 354-00367/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Abuy Nfubea, president de la Confederació Panafricanista d'Espanya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les activitats i els objectius de la Confederació pel que fa a la condemna de l'esclavitud i el reconeixement de la comunitat negra a Catalunya (Tram. 356-00925/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, portaveu del grup que ha elaborat l'informe de la Plataforma Cedaw Ombra, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui aquest informe (Tram. 356-00961/10)

  Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.