Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 19 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'estudi "Dones i homes en els governs locals catalans" (Tram. 357-00742/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe relatiu a l'impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació (Tram. 356-00897/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe relatiu a l'impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació (Tram. 357-00817/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: PD: La presidenta proposarà, si s'escau, ampliar l'ordre del dia amb la substanciació de la compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya perquè presenti l'informe relatiu a l'impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació (tram. 356-00897/10)