Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 8 d'octubre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe "El tractament de les informacions sobre violència masclista en els teleinformatius", corresponent al període octubre-desembre del 2013 (Tram. 356-00768/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'estudi "Dones i homes en els governs locals catalans" (Tram. 356-00799/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença del portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe corresponent al 2013 (Tram. 357-00660/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe "El tractament de les informacions sobre violència masclista en els teleinformatius", corresponent al període octubre-desembre del 2013 (Tram. 357-00741/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: Si escau, la presidenta proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe "El tractament de les informacions sobre violència masclista en els teleinformatius", corresponent al període octubre-desembre del 2013 com a punt número 4.