Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 4 de juny de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la preservació de les polítiques d'igualtat en la legislació de governs locals (Tram. 250-00880/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 40; esmenes: BOPC, 290, 33)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prevenció de l'ús d'expressions i conductes sexistes en l'àmbit parlamentari i institucional (Tram. 250-00881/10)

  Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 247, 41)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la retirada de l'Avantprojecte de llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs (Tram. 250-00887/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 247, 45)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació d'una taula de treball contra la violència masclista (Tram. 250-01046/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 40; esmenes: BOPC, 328, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la implantació d'un model coeducatiu per a l'aprenentatge de valors i de rols de gènere basats en la igualtat i el respecte (Tram. 250-01070/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 308, 11; esmenes: BOPC, 328, 17)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Consell de Relacions Laborals davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui el document "Recomanacions per a la negociació col·lectiva de plans d'igualtat" (Tram. 356-00499/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del secretari del Pla integral del poble gitano davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el grau de desenvolupament i assoliment d'objectius del Pla integral del poble gitano (Tram. 356-00587/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Acció Cívica i comunitària davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el grau de desenvolupament i assoliment d'objectius del Pla integral del poble gitano (Tram. 356-00588/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui el conveni de col·laboració per a impulsar actuacions i polítiques per a la promoció de la igualtat entre homes i dones en el món laboral incorporant la perspectiva de gènere (Tram. 356-00634/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui el conveni de col·laboració per a impulsar actuacions i polítiques per a la promoció de la igualtat entre homes i dones en el món laboral incorporant la perspectiva de gènere (Tram. 356-00635/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del portaveu de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe corresponent al 2013 (Tram. 356-00652/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori Dona, Empresa i Economia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de les dones en els consells d'administració de les empreses (Tram. 356-00656/10)

  Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.