Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 2 d'abril de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Marc Corral, ex-secretari general de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00480/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Daniel Gabarró, vicepresident primer de la Fundació Enllaç, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00482/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Jordi Samsó, responsable del Programa per al col·lectiu LGTB, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00483/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Josep Anton Rius, advocat especialista en qüestions que afecten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els transsexuals, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00485/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè exposi la seva posició sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 356-00662/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença de Joan M. Miró, president de l'Agrupació Esportiva Ibèrica LGTB, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00478/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'Albert Barberà, ex-secretari general de la Coordinadora de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00479/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença de Josep Escartín, síndic de greuges de Sabadell (Vallès Occidental), davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00481/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de Santos Fèlix, expresident del Casal Lambda, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00484/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Sílvia Morell Capell, psicòloga especialista en qüestions que afecten els gais, les lesbianes, els bisexuals i els transsexuals, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva visió sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00486/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar la seva posició sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 357-00612/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: Es preveu que la compareixença d'una representació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè exposi la seva posició sobre la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia se substanciï al final de la sessió (punt número 6 de l'ordre del dia)