Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 19 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Francesc Jaurena, Rosa Borge, Mercè Otero, Olga Viñuales i Montse Pineda, responsables de la redacció de les bases de la llei de la VIII legislatura, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00230/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Comissió de Codificació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00238/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Màrius Garcia Andrade, jurista, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00236/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Ricardo de la Rosa, advocat, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00252/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Enric Vidal Rodà, professor de la Facultat d'Educació de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00239/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'Albert Arcarons, President de l'Asociación Internacional de Familias Por la Diversidad Sexual i membre de l'Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes (AMPGIL) de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00249/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Joan Pujol Tarrés, responsable de l'estudi "Aproximació a la situació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia a Catalunya", amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00232/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença de Jesús Generelo, director de la investigació "Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes" i secretari general de la Federación Española Lesbiana, Gay, Transexual y Bisexual, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00233/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Gemma Sánchez, en representació d'Assessorament, Counselling, Orientació i Recursos per a Dones Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00246/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'Albert Oliva Mateu, cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00234/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Carmen Parra Rodríguez, membre de l'Observatori Català de la Família, amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00237/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) amb relació a la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 353-00242/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.